E=mc2 Danskonst / E=mc2 Dance
E=mc² Dance

CONTEMPORARY DANCE COMPANY GOTHENBURG

 

E=mc2 Danskonsts taktila kommunikationssystem för scenbruk

Vi bygger denna gång ett externt proprioceptivt system ( som kontrollerar kroppens rörelser i rummet via muskel- och ledreceptorer) för att koppla samman människa och maskin.

En andra del av projektet lägger till motion capturing för att fånga och förändra de faktiskt utförda rörelserna - där möjligheter som att ändra hastigheten i rörelser och, förskjuta tidsaspekter utforskas. Här byggs också kameror in i kostymen / kroppen.

Vi skapar med andra ord ett interaktivt system där information kan överföras i bägge riktningar - från rörelse till musik, från ljud till rörelse ... Vi eftersträvar ett jämställt förhållande, inte dominans eller hierarkier.

Teoribildningen bakom projektet är också intressant - känsel och proprioception förvandlas till fjärr-sinnen på samma sätt som syn och hörsel, en förlängning,

 

extension av kroppen ut i rummet och det mellanrum där interaktionen mellan människor sker.

Med den nya tekniken anknyter vi också till datorspelens värld och till den publik som fascineras av den direkta interaktiviteten. Till skillnad från det ofta hierarkiska och dominanta spelidén i datorvärlden söker vi ett mer jämställt samspel i detta projekt. Konsten tränger på många sätt in i spelvärlden idag, detta är vår dansbaserade ingång

 

Här möts två spetskompetenser i ett spännande projekt.

 

 

 

 

Medverkande i projektet

 

Gun Lund: koreograf, Master Art & Technology, Chalmers

Lars Persson: Läkare, Specialist i allmänmedicin, master Art & Technology Chalmers

Dan Henriksson: Designer Ideofon, Design & Applied Art Hokkaido University, Chalmers Design Engineering

Kristofer Hagbard: Designer Ideofon, Dômen Konstskola

Gunilla Jansson: Dansare, f d konstnärlig ledare för FUSE danskompani, Smålands Musik o Teater

Åsa Thegerström: Dansare

Olof Persson: Dansare

Rebecca Evanne: Dansare

 

 www.ideofon.com

 

 

 

Trådlöst system för att fånga en eller flera dansares rörelser

 

Systemet fångar en dansares rörelser genom att fästa IMU-sensorer (Inertial Measurement Unit) på olika delar av kroppen som fångar de punkternas rörelser i rummet och överför denna data till en dator som i sin tur kan styra elektroniska ljud, ljusriggar eller videoprojektioner.

 

Prototyper för dansarnas trådlösa accelerometrar

E=mc2 Danskonst, c/o 3:e Våningen Sockerbruket 9 SE-414 51 Gothenburg Sweden

Office phone: +46 (0)31-12 17 71

E-mail: info(a)emc2dance.com

 

 

© E=mc2 Danskonst 2015

FACEBOOK

VIMEO